• ok
  • fb
  • vk
  • vk
  • vk

Маданият үчүн ИДЕЯЛАР

Маданият үчүн ИДЕЯЛАР

Сынак жөнүндө

Маданиятты өнүктүрүү жана алдыга жылдыруу үчүн эң мыкты ИДЕЯларга ачык Сынак жарыялайбыз. Биздин Сынак искусство жана маданият дүйнөсүндөгү ар түрдүүлүктү илгерилетүүгө багытталган мекендештерибиздин идеяларына дем берүүчү жана колдоонун булагы болот.

Маданий жетишкендиктердин тарыхында өз изиңизди калтырууга даярсызбы? Сиздерди сынакка кошулуп, чыгармачылык эргүүнүн жана мүмкүнчүлүктөрдүн жолунда бирге басууга чакырабыз!

Сынакка катышуу маданиятты өнүктүрүүдө жана чыгармачылык потенциалды колдоодо жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн эшигин ачат. Биздин Сынакка катышуу - бул сизди курчап турган дүйнөнү өзгөртө турган ИДЕЯЛАР аркылуу өзүңүздү көрсөтүүгө шыктандыруучу өзгөчө мүмкүнчүлүк.

Апаке фондунун ою боюнча эң мыкты ИДЕЯларды акчалай сыйлыктар күтөт.

Эң мыкты чыгармачыл идея үчүн Сынактын байге фонду - БИР МИЛЛИОН сом.

Жалпысынан 7 орунга сыйлык жарыяланат:

Орун Сыйлык (сом)
I 300 000,0   
II 200 000,0   
III 150 000,0   
IV 100 000,0   
V 100 000,0   
VI 100 000,0   
VII 50 000,0   
жалпы: 1 000 000,0   

Жеңүүчүлөр, акчалай сыйлыктардан тышкары, өздөрүнүн ИДЕЯларын көп сандаган аудиторияга тартуулоо жана өздөрүнүн чыгармачылык демилгелерин кеңири таанытуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Ошондой эле, ИДЕЯлар алардын жолдоочулары, демөөрчүлөрү жана өнөктөштөрү үчүн потенциалдуу "магнит" болуп калышы мүмкүн.

Сынакка кимдер катыша алат

Эң мыкты ИДЕЯ сынагы – бул таланттуу адамдар үчүн, өлкөбүздөгү искусство дүйнөсүндөгү маданий чөйрөнү өзгөртө ала турган өздөрүнүн чыгармачылык ИДЕЯларын көрсөтүүнүн өзгөчө мүмкүнчүлүгү. Биздин Сынакка жашына, жынысына, улутуна, жарандыгына, сырткы келбетине, тегине, динине, ден соолугунун абалына карабастан, Кыргызстандын маданий атмосферасын жакшыртууну каалаган чыгармачыл идеялары бар каалаган адам катыша алат!

Идеялар сынагынын болжолдуу темасы

Биздин максат – өзүн эркин билдирүү жана чыгармачылык потенциалын өнүктүрүү үчүн аянтчаны камсыз кылуу. Андыктан, сынактын темасы чектелбейт жана сиздин жеке чыгармачылыгыңызга жана эргүүңүзгө жараша болот.

Төмөндө, биздин оюбуз боюнча маданий дүйнөнү байытып жана кеңейте турган потенциалдуу тематикалык категориялар келтирилди:

Потенциалдуу тематикалык категориялар
1 Жүрүм-турум маданияты, этика, эстетика, иштиктүү байланыш жана команданын өз ара аракеттенүүсү
2 Музыкалык, бий демилгелери, көркөм сүрөт искусствосу, прикладдык искусство
3 Адабий демилгелер
4 Театр жана кино долбоорлору
5 Санариптик мультимедиа искусствосу
6 Музей багыты жана маданий мурастарды жана салттарды сактоо
7 Тамактануу маданияты жана сергек жашоо образы
8 Үй-бүлө маданияты
9 Корпоративдик маданият
10 Экологиялык маданият
11 Тигүү искусствосу, кийимдердин дизайны жана модасы
12 жана башка

Биз сизди берилген категориялар боюнча идеяларды изилдөөгө же өзүңүздүн концепцияңызды түзүүгө чакырабыз, анткени чыгармачылык дүйнөсүндө мүмкүнчүлүктөр чексиз жана эргүүдө чек жок!

Сынакка катышуу үчүн кадамдар:

Социальный проект по культуре для детей и взрослых

  1. Маданиятты өнүктүрүү чөйрөсүндө ишке ашырыла турган гана эмес, ошондой эле коомдогу маданий атмосферага да оң таасирин тийгизе ала турган идеяны ойлоп табыңыз.
  2. Талаптарды жана тандоо процессин толук түшүнүү үчүн www.apake.kg расмий сайтынан “Социалдык долбоорлорду тандоо жана ишке ашыруу тартиби” менен таанышып чыгыңыз.
  3. Бул Сынакка катышуу үчүн бардык шарттарды камтыган ачык сунушту (Оферта) кылдаттык менен изилдеңиз.
  4. Эгерде Сиз Сынактын жол-жобосу жана шарттары менен макул болсоңуз, анда берилген бөлүмдөргө ылайык биздин сайтта орус же кыргыз тилдеринде ӨТҮНМӨНҮН онлайн-формасын толтуруңуз.

Бул кадамдар сизге өтүнмөнү ийгиликтүү тапшырууга жана маданий өнүгүү боюнча өзгөчө идеяңызды алып чыгып, сыйлыкка талапкер болууга жардам берет. Ийгилик!

!! КӨҢҮЛ БУРГУЛА:

Сынакка катышуу үчүн арыз берүү, биздин Фондго берилген ИДЕЯларга автордук укукту өткөрүп берүүнү билдирет. Сиздин сынакка катышууңуз, Фонддун жана анын өнөктөштөрүнүн Фонддун максаттарына жана милдеттерине ылайык, Демилгечинин катышуусу менен да, катышуусусуз да, идеяларды андан ары пайдаланууга жана ишке ашырууга макулдукту билдирет.

Сынак аяктагандан кийин биздин Фонд ИДЕЯларды ишке ашыруу аркылуу жигердүү колдоого алат, демөөрчү болуп, кошумча демөөрчүлөрдү тарта алат жана краудфандинг жана биргелешип каржылоонун башка формалары аркылуу каражаттарды тарта алат. Фонд идеялардын демилгечилери менен кызматташуу мүмкүнчүлүгүн өз алдынча аныктоого же алардын катышуусуз иштерди жүргүзүүгө укуктуу. Сунушталган идеяларды практикалык ишке ашыруунун натыйжасында, алынган жыйынтыктар Фонддун менчигине айланат жана алар тарабынан ар кандай кампаниялар жана башка уставдык максаттар үчүн пайдаланылышы мүмкүн.

Өтүнмөнү Баалоо Критерийлери

Сунушталган идеяларды объективдүү баалоо үчүн, биз сиздин ИДЕЯ баалана турган 5 негизги критерийди аныктадык:

1 Коомчулуктун катышуусу Сунушталган идеяга коомчулуктун катышуусунун даражасын, коомчулуктун колдоо деңгээлин жана ага потенциалдуу таасирин баалоо.
2 Билим берүү потенциалы  ИДЕЯнын билим берүү аспектисин талдоо, идеянын/долбоордун билимди кеңейтүү, билим берүү процессин стимулдаштыруу жана максаттуу аудиторияны окутууга көмөктөшүү жөндөмдүүлүгү.
3 Инновациялуулук Сунуш кылынган ИДЕЯнын өзгөчөлүүлүгүн жана новатордук мамилесин баалоо, ИДЕЯнын учурдагы тажрыйбаларды өзгөртүү же инновациялык өзгөртүүлөрдү киргизүү мүмкүнчүлүгү.
4 ИДЕЯнын туруктуулугу ИДЕЯнын узак мөөнөттүү туруктуулугун, анын узак мөөнөттүү келечекте ийгиликтүү ишке ашыруу потенциалын, анын ичинде каржылык туруктуулукту жана өнүгүү мүмкүнчүлүгүн талдоо.
5 Инклюзивдүүлүк жана Тең укуктуулук Долбоордогу инклюзивдүүлүктүн жана теңчиликтин деңгээлин, ар түрдүү топторду камтуу мүмкүнчүлүгүн жана катышуу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылууну баалоо.

Өтүнмөнүн Автору жогорудагы критерийлерди эске алуу менен өзүнүн идеясын кеңири баяндоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. Долбоор Өтүнмөдө берилген маалыматтын негизинде бааланат, андыктан, ийгилик, толтуруу сапатына, маалыматтардын тактыгына, ИДЕЯнын пландарына жана перспективаларына байланыштуу өзгөчөлүктөрүнөн көз каранды. 

Сиздердин чыгармачыл ойлоруңуз шыктануунун жана колдоонун булагы болуп калсын!

Көмөк